OFF

Twitter Weekly Updates for 2011-11-06

Posted On söndag, november 6th, 2011 By admin

  • Klimtell vill – trots att han alltid förnekat det – naturligtvis bli Furste … eller? #
  • Dominique Omfamnades i själva verket av Biskopen efter att Steen skänkt henne till Kyrkan. #
  • Cirkeln har kallat fram något Uråldrigt ur Skogen – om man ska tro allt man hör vill säga. #

Powered by Twitter Tools

OFF