OFF

Ett äskande om ordning i kaos

Posted On lördag, december 24th, 2011 By admin

Bröder och systrar i Förtappelsen,


Vi sörjer alla djupt vår käre Furstes alltför tidiga frånfälle, vare sig han mött den Slutgiltiga döden eller vilar i hundraårig torpor. Julius Quintus Maximus – vila i frid, var du än är! Det vore förstås på sin plats att utlysa en sorgeperiod över staden men dessvärre låter oss inte den nattaktuella politiska situationen iaktta sedvanlig vördnad. Maximus olyckliga bortgång har lämnat staden i ett sorgligt tillstånd. Skogarna kryllar av förvirrade unga halvblod, Marskalken är försvunnen, staden saknar ledning. Jag kan bara skaka på huvudet i förundran över att saker har kunnat gå så långt. Det är uppenbart för alla och envar att detta inte kan tillåtas fortgå. Låt oss därför lägga våra gamla missförstånd åt sidan och tillsammans rådpläga om vår gemensamma framtid.

Hälsningar
Anton Klimtell, Primogen

OFF