OFF

Posted On onsdag, januari 4th, 2012 By admin

Fränder och Besläktade!

På hans Eminens, Herr Doktor Anton Klimtell, uppdrag kallar jag, Waldemar Runeberg, er högt ärade medborgare av vårt nattliga samfund till en förutsättningslös sammankomst för diskussioner och överläggningar om stadens framtid.

Mycket har hänt och mycket ont blod har sprungit upp. Situationen kräver att de unga hålls i strama tyglar, att frågor av övernaturlig art utreds.

En lokal i centrala Linköping kommer att förberedas. Platsen kommer att fungera som fridlyst och varje förbund är välkommen att sända en representant för att försäkra sig om säkerheten. Vi bör alla vara medvetna om att en kraftfull makt av magisk natur lagt sig i våra affärer, som hindrar vår rörelsefrihet. Vi inom Orden är mycket bekymrade över detta. Vi vet att andra krafter och varelser rör sig i natten, som vi inte har adekvat kontroll över.

Tillgången till näring, det livgivande blodet, är svårt för oss alla att komma till. Stadens invånare är inte lika lättillgängliga och vi blir fler och fler, utan möjlighet att emigrera. Det har diskuterats flera tänkbara lösningar på problematiken, att öka tillgången på naturlig näring, tillse produktionen av konstgjord sådan, vilket vi arbetar med inom Orden. Till att helt enkelt minska efterfrågan.

Rykten om att Cirkeln återuppstått och på kort tid växt sig starka gör oss alla oroliga. Vad döljer sig i skogarna, vad har de för planer? Varför verkar det som att de finns närmast överallt nattetid? Jag tror ni vet vilka jag refererar till, synnerligen unga, det känner man på lukten, men även något vilt och jordigt. Vi behöver fråga ut fru Aurora Månstråle om vad som försiggår och vad hennes del är i detta.

Stadens nattlige ledare, Fursten Julius Quintus Maximus, har varit frånvarande från styret under en lång tid. Invictus behöver förklara vad som inträffat, om hans högvördighet lämnat oss, förolyckats eller inte längre handhar det nattliga styret av staden. Ett sammankallande av de främsta från förbunden krävs, ett primogensråd måste hållas, då avsaknad av stark ledning leder till kaos. En lösning av problematiken måste arbetas fram, ett särskilt brev är riktat till förbundens ledare och företrädare.

Vår oförmåga att lämna staden är ett problem som är olöst. Det tycks ha ett samband med vårt blod, vår vitae. Även de vi delar med oss till, våra trälar, uppvisar svårigheter att ta sig igenom barriären. Vad det beror på, det verkar ingen veta, det ryktas om övernaturlig magi, inflytande från andra världar och varelser, men, några säkra svar har ännu inte kunnat uppbådas. Vi vill ha svar från de Gangrels som gav sig ut för att söka sanningen, där främst Edward Blank, men även ett oberoende uttalande från herr Grävling vore välkommet. Hur långt kom man i undersökningarna, vad resulterade de i?

De unga tycks finnas överallt. Jag talar då om de med bara några år eller några ynka månader i det Förtappade livet. Tillsammans med influxen av dem som verkar stå nära Cirkeln så är de unga nu en överväldigande kraft, säkerligen till och med övermäktig Rörelsen, som annars verkar ta hand om dem. Vad i natten är det som får några av oss att utan rim och reson skapa nya utskott på familjen? Vad kan vi göra åt dessa, till synes, obundna, som gör gatorna osäkra och inte följer våra regler och överenskommelser?

Återkom med synpunkter och beslutsunderlag till undertecknad.

Waldemar Runeberg, av Drakens Orden

Följande individers närvaro är allra mest önskvärd:

Anton Klimtell, Felix Melchior, Gottfrid Snygg, Sandra Rubin, Waldemar RuneBerg, Bianca Poroin

Matthias Klingspor, Monica Hjelm, Astrid Torsdotter, Anders Mosesson

Regina Brask, Fabian Munthe, Henrietta Duva, Edward Blank

Carolina Ståhl, Alfred Rask, Annika Selin, Magnus Edengren, Elvira Lindström, Walter Grävling, Frederik Lärka

Aurora Månstråle, Karl Flodin

OFF