OFF

Kontrapunkt 1786

Posted On torsdag, juli 5th, 2012 By admin

Lajvet Kontrapunkt 1786 tar med självklarhet avstamp i de händelser som kommer att ske längre fram i diegesen. Varför försvann närmast samtliga av de Äldre, varför försvann nästan allt i form av historiskt material från den gamla tiden? Flera händelser som ligger historien till last kommer att spelas upp under kvällen. Stämningen är förtätad. Biskop Archibald af Rådhe ska släppa sin unga myndling fri till världen, den mycket lovande fröken Regina Brask. Stadens tre förbund, Invictus, Lancea Sanctum och även Cirkelns sällskap, är inbjudna, tillsammans med gäster från närliggande städer. Den högt ärade furste Nikolaus II har funnit det för gott att utlysa stadsfrid, för att skänka händelsen större dignitet och erbjuda fler att delta i festligheterna. Det är väl känt att Fursten önskar cementera den goda sämjan mellan Invictus och Lancea Sanctum men samtidigt bevara friden med Cirkelns sällskap. Eftergifter, gåvor, tjänster och utlysningar är att vänta. Då lajvet utspelas på sent sjuttonhundratal så ställs vissa krav på klädsel. Emellertid, klasskillnader är fortfarande mycket påtagliga, så det är inte att förvänta att samtliga karaktärer kommer ha kläder i siden, men säkerligen är det några som kommer ha det. Nosferatu, förutom ett fåtal av dem, tillhör de allra lägsta, som […]