OFF

Begrepp och uttryck

Posted On onsdag, januari 4th, 2012 By admin

Att prata svenska

I en värld som beskrivs utifrån amerikanska förhållanden är det att det smyger in fel, brister och feltolkningar. Låt oss titta på några av de allra vanligaste, vilka brukar följa med in i kampanjens skarpa skede och för en del förkommer stämningen, då uttrycken känns onaturliga.

Furste eller (prins): I en miljö där man aldrig haft någon monarki, heraldik, adel och stånd, då kan det förstås vara lockande att lite ystert ta för sig av titlarna i den kungliga miljön. Då det kan vara förmätet och kanske lite fånigt att kalla sin mörkerherre för kung, då tar man kanske till det man tror är näst bäst, nämligen prins. Vi som vet, på andra sidan sundet, inser att det här en titel utan makt. En prins har inget inflytande, ingen makt, ingenting. Mer än om han är kronprins, för då är han arvtagare till tronen. För att stackaren ska ha någon form av makt och inflytande så ger man honom gärna ett hertigdöme, vilket innebär att det är kraft av hertig han kan uppbära skatt bland annat. Det kan vara svårt för en amerikan att förstå. En mycket mer korrekt titel att föredra är furste, av den enkla anledning att det traditionellt är en person med suverän makt över ett mindre område (se gärna på det som skulle bli Tyskland, med spridda, små furstendömen, en del inte större än en stad).

Lagman eller (sheriff): I varje svensk öron som upplevt diverse cowboyfilmer så klingar ordet sheriff vilda västern. Vi har inte, som de anglosaxiska länderna, en tradition av en ensam man med rätt att tillämpa lagen. Det närmaste vi kan komma är fogdar som drev in skatt, som hade en ganska rejält tilltagen befogenhet att driva in skatt. När det handlar om kronans medel är man beredd att gå långt. Emellertid, fogde passar inte bra som titel för någon som skall upprätthålla den allmänna ordningen. Att kombinera det generella ordet ”man” och ”lag” skapar det vi vill ha, en person som efterlever lagens bokstav. Tyvärr har svenskan en betydelse av lagman, en person som sitter till doms över åtalade i rätten. Att använda lagman som titel, med utökade befogenheter ligger dock inte särskilt långt ifrån det vi försöker åstadkomma.

Megära eller (harpya): Här handlar det om en smaksak, harpya låter konstigt på svenska och känns udda i uttalet. Det blir också udda böjningar. Man ser också att det finns en koppling till det engelska ”to harp” ”harping”, alltså att tjata. Harpyan är ett otäckt grekiskt väsen som luktar träck, en blandning mellan en fågel och en kvinna. Så kan man säkert se en skvallerkärring. Svenskan inbjuder till att använda Megära, som skulle bli knöligt för en amerikan att uttala. Megäran är en av de tre Furierna (grekiska erinyerna) och hon stod för hämndlystnaden, de tre systrarna syftade till att så tvedräkt och vrede bland människorna. Ordet, titeln, förklarar mer effekten av funktionen än uppsåtet. Syftet kan vara att sprida skvaller och rätta in folket i ledet, med det leder till osämja. Så som rykten och baktaleri alltid leder till.

Primogen eller (primog): Sedan vampyrvärlden introducerades i Sverige har vissa envisats med att skapa ett eget ord för förbundsöverhuvud, genom att slakta ordet primogen på två bokstäver. Helt omotiverat. Varför kan man fråga sig. Kanske för att man i den engelskspråkiga litteraturen inte bemödat sig med att göra skillnad på primogen, med betydelsen sammanslutningen av överhuvuden och primogen, förbundsföreträdaren. Ibland ser man benämningen Council of Primogen men ofta förkortar de ned det till endast primogen. Det närmaste man kan komma ett ”riktigt” ord är primoginare (osäker stavning), vilket skall vara en typ av borgmästare på den italienska landsbygden.

Det heter med andra ord Primogen, för den som är utsedd/tagit sig makten som företrädare för ett förbund och Primogensråd då alla dessa företrädare samlas.

Hamnbytare eller (lupin): Här rör det sig om en direktöversättning som blir väldigt olycklig. Lupiner är på svenska långt ifrån skräckinjagande, i allmänhet växer de i väggkanten på många av våra svenska vägar om sommaren. Det är alltså en harmlös växt. Om man skall använda ett annat ord för varulv på svenska så passar det gamla ordet hamnbytare allra bäst och det är också det man bör använda.

Det kommer fler uttryck, vartefter, ad nauseam

OFF