OFF

Kontrapunkt 1786

Posted On torsdag, juli 5th, 2012 By admin

Lajvet Kontrapunkt 1786 tar med självklarhet avstamp i de händelser som kommer att ske längre fram i diegesen. Varför försvann närmast samtliga av de Äldre, varför försvann nästan allt i form av historiskt material från den gamla tiden? Flera händelser som ligger historien till last kommer att spelas upp under kvällen. Stämningen är förtätad. Biskop Archibald af Rådhe ska släppa sin unga myndling fri till världen, den mycket lovande fröken Regina Brask. Stadens tre förbund, Invictus, Lancea Sanctum och även Cirkelns sällskap, är inbjudna, tillsammans med gäster från närliggande städer. Den högt ärade furste Nikolaus II har funnit det för gott att utlysa stadsfrid, för att skänka händelsen större dignitet och erbjuda fler att delta i festligheterna. Det är väl känt att Fursten önskar cementera den goda sämjan mellan Invictus och Lancea Sanctum men samtidigt bevara friden med Cirkelns sällskap. Eftergifter, gåvor, tjänster och utlysningar är att vänta. Då lajvet utspelas på sent sjuttonhundratal så ställs vissa krav på klädsel. Emellertid, klasskillnader är fortfarande mycket påtagliga, så det är inte att förvänta att samtliga karaktärer kommer ha kläder i siden, men säkerligen är det några som kommer ha det. Nosferatu, förutom ett fåtal av dem, tillhör de allra lägsta, som […]

OFF

Framtiden är ljus, låt oss glädjas

Posted On onsdag, maj 30th, 2012 By admin

Under vår och sommar planeras det att hållas ett antal studiecirklar, i allt från dekorbygge till hur man gestaltar sin karaktär. I september startas kampanjen upp igen, med något lite annorlunda, en djupdykning i hur Linköping gestaltade sig en gång på sjuttonhundratalet, med allt vad det innebär av kostymer och kopplingar till nutid. Därefter fortsätter kampanjen, med ett avstamp in i framtiden, där de gamla tungviktarna fått stiga åt sidan och Ordo Dracul tillsammans med Cirkeln tagit över. Herr Doktor Anton Klimtell har blommat ut fullt och moder Aurora Månstråle har visat på nya sätt att se på tillvaron. De odöda, tillsammans med nattens alla andra varelser, står inför en framtid där människans nyfikenhet står i begynnelsen av att upptäcka att verkligheten är mycket större och mer komplicerad än de någonsin kunnat inbilla sig. Herr Doktor tvingar de unga att inte längre jaga fritt, vilket möts med stort ogillande, vilket i sin tur möts med Ordens stålhandskar.

OFF

Medlemskap

Posted On torsdag, januari 12th, 2012 By admin

Det har blivit dags att betala medlemskap för 2012, följ länken och betala online Betala medlemskap

OFF

Posted On onsdag, januari 4th, 2012 By admin

Fränder och Besläktade! På hans Eminens, Herr Doktor Anton Klimtell, uppdrag kallar jag, Waldemar Runeberg, er högt ärade medborgare av vårt nattliga samfund till en förutsättningslös sammankomst för diskussioner och överläggningar om stadens framtid. Mycket har hänt och mycket ont blod har sprungit upp. Situationen kräver att de unga hålls i strama tyglar, att frågor av övernaturlig art utreds. En lokal i centrala Linköping kommer att förberedas. Platsen kommer att fungera som fridlyst och varje förbund är välkommen att sända en representant för att försäkra sig om säkerheten. Vi bör alla vara medvetna om att en kraftfull makt av magisk natur lagt sig i våra affärer, som hindrar vår rörelsefrihet. Vi inom Orden är mycket bekymrade över detta. Vi vet att andra krafter och varelser rör sig i natten, som vi inte har adekvat kontroll över. Tillgången till näring, det livgivande blodet, är svårt för oss alla att komma till. Stadens invånare är inte lika lättillgängliga och vi blir fler och fler, utan möjlighet att emigrera. Det har diskuterats flera tänkbara lösningar på problematiken, att öka tillgången på naturlig näring, tillse produktionen av konstgjord sådan, vilket vi arbetar med inom Orden. Till att helt enkelt minska efterfrågan. Rykten om att […]

OFF

Kontakt med spelledningen

Posted On måndag, januari 2nd, 2012 By admin

Enklast att ta kontakt med spelledningen är att skicka ett epost till spelledare(at)victorianoctis.se Idag består spelledningen av Martin Berggren, som gör så gott han kan för att hålla skutan flytande. Kontakt med nya och gamla spelare är alltid välkommet, men snälla, ring inte. Jag jobbar hela dagarna och på kvällarna är jag dödstrött. Prata med mig om konspirationer, ockult och sådant som folk hittar på när de har tid över. Hitta gärna på anledningar till att få in mer konspirationer på lajvet. Någonstans har det stått att jag gillar kaffe, choklad och kramar. Det sistnämnda är det väl egentligen lite si och så med, men känner vi varandra så är det okej. Lajvet är alltid öppet för nya spelare, ta kontakt med mig så ordnar vi en roll. /Martin

OFF

Ett äskande om ordning i kaos

Posted On lördag, december 24th, 2011 By admin

Bröder och systrar i Förtappelsen, Vi sörjer alla djupt vår käre Furstes alltför tidiga frånfälle, vare sig han mött den Slutgiltiga döden eller vilar i hundraårig torpor. Julius Quintus Maximus – vila i frid, var du än är! Det vore förstås på sin plats att utlysa en sorgeperiod över staden men dessvärre låter oss inte den nattaktuella politiska situationen iaktta sedvanlig vördnad. Maximus olyckliga bortgång har lämnat staden i ett sorgligt tillstånd. Skogarna kryllar av förvirrade unga halvblod, Marskalken är försvunnen, staden saknar ledning. Jag kan bara skaka på huvudet i förundran över att saker har kunnat gå så långt. Det är uppenbart för alla och envar att detta inte kan tillåtas fortgå. Låt oss därför lägga våra gamla missförstånd åt sidan och tillsammans rådpläga om vår gemensamma framtid. Hälsningar Anton Klimtell, Primogen

OFF

Twitter Weekly Updates for 2011-11-27

Posted On söndag, november 27th, 2011 By admin

Klimtell är bara en marionett. Hans Herre gick aldrig i Torpor som alla antog utan styr fortfarande Drakarnas Orden från kulisserna … # Powered by Twitter Tools

OFF

Klimtell är bara en marionett…

Posted On fredag, november 25th, 2011 By admin

Klimtell är bara en marionett. Hans Herre gick aldrig i Torpor som alla antog utan styr fortfarande Drakarnas Orden från kulisserna …

OFF

Twitter Weekly Updates for 2011-11-06

Posted On söndag, november 6th, 2011 By admin

Klimtell vill – trots att han alltid förnekat det – naturligtvis bli Furste … eller? # Dominique Omfamnades i själva verket av Biskopen efter att Steen skänkt henne till Kyrkan. # Cirkeln har kallat fram något Uråldrigt ur Skogen – om man ska tro allt man hör vill säga. # Powered by Twitter Tools

OFF

Cirkeln har kallat fram något…

Posted On fredag, november 4th, 2011 By admin

Cirkeln har kallat fram något Uråldrigt ur Skogen – om man ska tro allt man hör vill säga.