OFF

Dr Klimtells brev till Biskopen

Posted On tisdag, januari 10th, 2012 By Johan

Min kära Biskop,
Ni vet att jag länge högaktat Er och hållit Er som den främsta bland stadens alla Besläktade, även i tider då våra Förbund inte helt kommit överens. Låt de tiderna vara för evigt förbi och en ny vänskap råda mellan Sanktifierade och Drakar. Jag vill vara den förste att hylla Er som blivande Ärkebiskop över Linköpings stad. Med både den Heliga Lansen och Drakens Orden bakom Er finns ingen kraft i Domänen som kan stå Er emot. Invictus tid är förbi, vilket med all önskvärd tydlighet demonstrerats av Häroldens närmast desperata proklamation. Makten är Er: Grip den. Jag bedyrar Er min osvikliga och eviga lojalitet.
Er ödmjukaste tjänare
Anton Klimtell

OFF