Förmyndare Ockfeldts brev till Härolden

Posted On tisdag, januari 10th, 2012 By Johan

Ärade Härold,
Det är många som vittrar blodsdoft nu och samlas för att likt hyenor kalasa på ”kadavret”. Vi må vara kraftigt försvagade av Furstens och Marskalkens olyckliga försvinnande men vi är fortfarande de Obesegrade!  Det skadade lejonet skall låta asätarna komma nära innan det ryter, och som det skall ryta!
Jag har hela tiden förespråkat en politik av större samförstånd. Inte ens Invictus är starka nog att på egen hand dominera stadens alla Besläktade. Det är dags att sträcka ut en hand till den Heliga Lansens Kyrka och erbjuda dem större inflytande.
Lita inte på ormen Klimtell! Han är halare än en ål och visar sällan sina sanna avsikter utan gömmer sina ambitioner under lager på lager av falska löften och vilseledande ord. Vi borde ha huggit huvudet av Draken medan tid var, nu får vi acceptera faktum.
Se sanningen i vitögat, Härold Klingspor. Vår situation är prekär. Vi måste agera nu. Slå till hårt eller förhandla. Det finns inga alternativ.
Er lojale tjänare
Greger Ockfeldt, Förmyndare