Monica Hjelms brev till Invictus

Posted On torsdag, november 3rd, 2011 By admin

(Alder Hjelms brev till Invictus, då hon beslutade sig för att lämna politiken och söka sina rötter)


Några ord till Första Husets representanter i Linköping,

Det är inte blod som fyller era ådror ens efter den mest rigorösa måltid, det är svaghet. Och i mina; skam. Skam över att tillhöra en grupp som på ytan kallar sig de av Första Huset men som vid minsta darrning i vinden faller, går sönder likt silkestyget i en varmluftsballong. Ändock brinner ni inte upp, utan sprider svagheten vidare som ringar på vattnet.

Ni må sprätta i sanden och puffa era små krås, men att se hur ni inte bara kryper för Lancea Sanctum och Alder Brask framför dem utan även bakom deras ryggar är förödmjukande! Var är Invictus stolthet, självsäkerheten som fram tills nu medföljt ättelinjerna inom Första Huset?! Var är listen, den diskreta manövreringsförmågan som lett Invictus dit vi är idag ända sedan den Förste? Inte är den här i staden i alla fall, inte när Ordo Dracul tillåts härja fritt under gatorna och i mörkret. Ni ska vara mörkret, veklingar, inte akta er för att gå dit inga kartor upprättats!

Och Kartherna. Hah! Sedan urminnes tider en skock höns redo att plockas eller huvudlösa styras av våra mål; ändå är deras kackel öronbedövande var gång de Besläktade samlas. Var gång går de obundna därifrån, förvirrade och ynkliga i sin vilsenhet. Varför har ingen av er tagit steget och givit dem kopplet, ledbandet som gör dem allmännyttiga? Är till och med en sådan uppgift för svår? Patetiskt. För att inte tala om unga Katarina Holmgren, denna mara för Första Huset och de Besläktade! På grund av er inkompetens nästlade hon sig in hos Fursten och blev en skamfläck för oss alla, en fara för oss alla. Ensam stod jag som ordning i motvikt till hennes kaos, ensam fick jag utstå Furstens nöje i att låta henne driva Invictus längre och längre från sina ideal. Ni bär alla ansvaret i den skandalen, och jag förväntar mig att situationen är löst innan jag åter träder bland er.

Det åligger er också att underminera Ordo Draculs grepp om den undre staden, eller åtminstone omöjliggöra deras åtkomst till den. Det är dags att ta Kartherna i hand, och att rikta dem mot ett verkligt mål såsom Lancea Sanctum som, om ni inte märkt det med era huvuden i sanden, håller på att ta över makten i staden. Om det finns någon bland er som inte är feg eller vekryggad nog, så se till att inleda arbetet med att knyta Cirkeln till Första Huset. Som ledhundar, inte mer, men den som låter dem ana det får personligen stå till svars när jag återvänder.

Furstens försvinnande kräver min uppmärksamhet i viktiga ärenden av annan art. Kontakta mig inte förrän ni tror att ni åter kan bära upp Invictus färger utan att besudla dem.

Alder Monica Hjelm

Marskalk av Linköping

Uppbärare av Första Husets styrka