Medlemskap

Posted On onsdag, januari 11th, 2012 By admin

Teckna dig för ett medlemskap under 2012 för 300 kronor.

För dem som var med under 2011, klicka i de tillfällen ni var med på, 50 kronor för varje tillfälle

Medlemskap 2012

Lajv under 2011

Förbundslajv Ordo Dracul

Förbundslajv Invictus

Förbundslajv Carthian Movement (Kartianska Rörelsen)

Förbundslajv Lancea Sanctum