Karthianska rörelsen

Posted On torsdag, november 3rd, 2011 By admin

Carolina Ståhl – Ancilla, Carthian Movement, Ventrue, (Prefekt)
Fröken Ståhl  är fundamentalisten personifierad, hon har innehaft Rörelsens djupaste respekt för hennes idéer och drivkrafter. Nu tycks hon kämpa mot efterdyningarna av det nesliga nederlag Rörelsen led i slutet av 2006, då Kartianerna närmast var tvungna att återlämna makten till Invictus. Hon har fått klä skott för närmast all kritik, men hon tycks stå fast vid sin post och försvarar sitt handlande med att yttre omständigheter tvingat henne. Tror man på henne? Man märker mycket av hennes klantillhörighet, hon upplevs många gånger vara ett halvt huvud högre än sina förbundsfränder, kanske för att hon vågar sträcka på ryggen, kanske för att hon känner av sitt blodsarv och låter det stråla ut från sig. Hon är en agitator, hon är duktig på att röra upp massan, det är långt ifrån en tillfällighet att hon blev prefekt för Rörelsen och hon kommer med all sannolikhet kämpa med näbbar och klor för att behålla sin position. För vem skulle egentligen kunna efterträda henne?

Angelica Moudair – Neonat, Kartian, Mekhet
Fröken Moudair är en framskjutande sanningssägare, uppskattad för sin uppriktighet och pålästhet. Hon tycks många gånger veta mer än vad en neonat brukar vara upplyst om, man har många gånger skyllt det på hennes klanursprung. Tvärtemot vad som skulle kunna förväntas hyser inte Nosferatu något agg gentemot henne. Hon har gjort sig känd för att föra fram åsikter grundade på historisk forskning, ofta på mycket gamla läror, vilket fått en och annan Äldre att höja på ögonbrynen. Hon ses ofta på universitet och kvällsöppna bibliotek.

Lennart Sixtensson – Neonat, Kartianska rörelsen, Nosferatu, (fogde)
Herr Sixtensson har en tendens att sprida en viss mängd obehag omkring sin person, säkerligen inte med mening, men då man är beroende av hans tjänster återfinns han allt som oftast vid de sociala tillställningarna. Hur han framlever sitt efterliv är det få som vet, men det misstänks att kloakerna är hans hemvist. Vad han gör med barnen är det få som vill veta. Särskilt Daeva tycks finna hans person nödvändig och han tolereras av hovet då högre makter söker hålla honom orörd.

Alfred Rask – Neonat, Kartianska rörelsen, Nosferatu
Herr Rask är känd som en hårdför men rättvis transportör. Man vet att han har en del i nattaxi i staden, han deltar även aktivt i upprensningsaktioner för att hålla Maskeraden levande. Mer än en gång har han bistått staden med diskret transporthjälp då en ung neonat förgått sig i iver. Som alla av hans klan är han på något vis vedervärdig, men det är svårt att sätta fingret på vad det är som gör honom otrevlig. Man kan dock sluta sig till att anstränger sig att vara till gagn för samhället och det är ju vackert om något.

Annika Selin – Neonat, Kartianska rörelsen, Gangrel
Fröken Selin är mycket resolut i sitt sätt att vara och har visat sig vara en social stigfinnare av rang. Hon har visat både med nävarna och tungan att hon inte godkänner den allmänna uppfattningen om Gangrels sinnesslöhet. Hon driver Rörelsens agenda hårt och har gjort sig en del ovänner bland de äldre men desto fler beundrare bland de unga. Hon är känd för att slå hårt och stå för sin åsikt, att verka som en entreprenör. Det är tydligt att hon vill ha mycket mer än det hon har nu, man undrar om hon fikar efter posten som Prefekt.

Magnus Edengren – Neonat, Kartianska rörelsen, Nosferatu
Herr Edengren är en avvikare på många sätt, en individualist i ett förbund som förespråkar gemenskap. Han har för vana att säga det som andra bara iakttar och han verkar föra ett studium över samhället som sådant. Hans engagemang i klan Nosferatu är stort och han vill gärna hävda sin klans enskildhet. Hans sätt att vara höjer en del ögonbryn, trots att ingen egentligen kan säga vad som gör att man inte vill sitta bredvid honom. Man låter honom gå sina egna vägar i Kartianska rörelsen, av anledningar som kanske inte är helt uppenbara.

Carl-Johan Stark – Neonat, Kartianska rörelsen, Nosferatu
Herr Stark är en man med åsikter, om lagarna, om traditionerna. Han förespråkar ordning och reda, rättning i leden utifrån den vetenskapliga bakgrund han kommer ifrån som boklärd. Han har sitt säte på universitetet, uppenbarligen med Ordo Draculs goda minne, eller kanske har han skapat sig en bastion på främmande territorium? Han är känd för att frikostigt dela med sig av juridiska råd och rön, till sina egna och även dem utanför förbundet. Att han aspirerar på att förändra strukturen i staden till det mer stabila är oomtvistat, om det rör sig om karternas metoder eller något mer hemvant, därom tviste de lärde.

Kalle Kvarnström – Neonat, Kartianska rörelsen, Nosferatu
Herr Kvarnström har med stor försiktighet tagit sig in i de Besläktades samhälle och tagit med sig en insikt i sådant de äldre har liten eller ingen kunskap om. Hans område är fyllt av datorer, teknik, nätverk och telekommunikation. De Äldre har med tiden upptäckt ett skriande behov av insikt i den nya tekniken och Herr Kvarnström har blivit alltmer uppskattad, på ett sätt som säkerligen inte alltid uppskattas av de övriga inom Rörelsen, då man från de övriga förbunden gärna förhör sig om hans möjligheter att manipulera och utforska de moderna nätverken.

Elvira Lindström – Neonat, Kartianska rörelsen, Mekhet
Den väna och blida fröken Lindström gör sin omgivning belåten med ett trevligt och instämmande sätt, hon är frimodigt godartad i allt hon gör. Hon tycker om att diskutera konst, filosofi, politik och allehanda ting som gör efterlivet trivsamt. Hon för karternas talan på ett ovanligt välartikulerat och nyanserat sätt, så att till och med Invictus kan tänkas tala om nymodigheter i demokrati och friheter. Glatt kynne och ett alltid lika soligt humör, med stringensen av ett kraftfullt intellekt underhåller.

Walter Grävling – Neonat, Kartianska rörelsen, Gangrel
Den unge gravgrävaren, herr Grävling, uppbär sitt uppehälle på universitetet, i de djupare sektionerna. En viss djuriskhet kan förnimmas över hans natur, men han har vid ett flertal tillfällen visat sig kunna umgås i möblerade rum. Alltjämt en trivsam och lättsam individ, ännu inte tyngd av Efterlivets alla bekymmer. Har på senare tid kommit att verka för säkerheten inom Rörelsen.

Tage “Bräckan” Bark – Nosferatu, Neonat, Kartianska rörelsen
Det är Bräckan man tar till då en dörr behöver öppnas. Eller en polisbil behöver flyttas. Han är stark som en oxe och var känd även innan Förvandlingen som en rejäl kraftkarl. Många av dem som upplevde femtiotalet minns en stark man som uppträdde under artistnamnet Murbräckan, vars paradnummer var att han kunde stånga sig genom en murad vägg.
Vad som gör herr Bark till en lite udda figur i floran av Besläktade är att han är from som ett lamm, pratar med en vän röst och verkar helt okänslig för påhopp. Man skulle kunna tro att Tage är en smula bakom flötet, men det stämmer inte med sanningen, han är beläst och uppskattar särskilt de svenska arbetarförfattarna, som han gärna diskuterar.
Vad som oroar en del är, vad skulle egentligen hända om herr Bark blev arg på riktigt?

Eugene Neumann – Nosferatu, Neonat, Kartianska rörelsen
Att kalla herr Neumann någonting annat än en ren och skär, fullblodig nationalsocialist, det är att fara med en rejäl osanning. Skulle någon, någon gång, kalla honom nynazist, då kliver han gärna upp på sockerlådan och håller ett litet anförande om att han minsann var med när det hände.
Allt är självfallet judarnas fel. Och de med dåligt blod. Och självfallet de som ägnar sig åt moraliskt förfall. Det är självfallet inte säkert att Invictus blivit infiltrerade av judarna, men säker kan man inte vara.

Antti Karvonen – Gangrel, Neonat, Kartianska rörelsen
Herr Karvonen är en synnerligen sammanbiten man från de djupaste skogarna i Finland. Det han säger, säger han med eftertryck. Staten är ett jävla helvete, i vilken form den än kommer. Överheten ska krossas och smulas till småsten. Hade han inte varit så stridbar och hänförande i kampen hade han nog gärna framstått som en kverulant.

Frederik Lärka – Ventrue, Neonat, Kartianska rörelsen
Med ett förflutet inom rödvinsvänstern tar sig herr Lärka med självklarhet en plats inom Rörelsen. Han har minsann varit med då almarna skulle fällas, när BH:arna brändes och då USA var och härjade i Vietnam. Han har koll och det låter han gärna omgivningen veta, varken de vill eller inte. Att han är född och skapad till att egentligen leda förbundet, det gör han verkligen ingen hemlighet av. Ett visst mått av mindervärdeskomplex mot borgarbrackorna i Invictus kan detekteras av den som lyssnar en stund.

Eddie – Mekhet, Neonat, Kartianska rörelsen
Eddie kan inte beskyllas för att vara den skarpaste kniven i lådan, men han är uppfinningsrik när det gäller att ställa till med kaos och uppror. Kommer ursprungligen från Götet men har gjort en uppseendeväckande utflykt till Helsingborg, där han gjorde sig känd för att jaga nynazister med basebollträ från motorcykel. Kvick som vinden, älskar att retas med lagen. Ett rykte gör sig gällande att han kastat ut sina föräldrar från tredje våningen.

Benny Nyman – Daeva, Neonat, Kartianska rörelsen
Benny har bott i Linköping sedan ett decenium tillbaka och är varken speciellt välklädd eller någon social fjäril. Trotts detta lägger man märke till honom i mindre grupper och han har en färgstark karaktär. Under hela sin tid i staden har han sets närvara i kartianska rörelsen och även om han har gott om starka politiska åsikter så har han inte strävat efter något offentligt erkännande utan nöjt sig med att hålla sig i bakgrunden.

William ”Billy” Kräppe – Nosferatu, Neonat, Kartianska rörelsen
Någon måste se till att Nosferatufrågan alltid är på dagordningen. Herr Kräppe är i grunden ansvarig för katakombsystemet under Linköping (någon har nämnt vid något tillfälle att han en gång i tiden tillverkade broar och bara gått under jord med ingenjörsskapet), dess utformning och vilka delar som ska prioriteras. Han är definitivt ingen vän av herr Snygg, som han finner vämjelig (sic!). Herr Kräppe är en av dem som anser att Nosferatu ska behandlas som vilken klan som helst och att diskrimineringen ska upphöra. Den uppenbara frånvaron av Nosferatu inom Invictus är hans tydligaste käpphäst att makten hatar en avvikare.

Julia ”Sunny” Palmer – Daeva, Neonat, Kartianska rörelsen
Fröken Palmer var där när det strejkades utanför kolgruvorna, när arbetarna ondgjorde sig över Thatcher. Hon flydde hals över huvud till Sverige då MI5 var efter henne, för omstörtande verksamhet. Att säkerhetspolisen var ute efter henne ser hon somklart hedrande och någonting hon gärna framhåller. Hon har genom diverse omvägar hamnat i Linköping, efter att ha landat i Stockholm och gjort en turné genom flera svenska universitetsstäder. Hon har tagit för vana att influera ungdomar av alla de sorter att stå upp mot överheten, numera leder hon ett projekt där hon förmår förortsungar att stå upp mot polis och rättsväsende (utskotten från Invictus och makten).

Tova Nyquist – Daeva, Neonat, Kartianska rörelsen
Frihetsälskande och med en säregen känsla för jämställdhet. Hennes passion är att hävda jämlikhet på alla plan, mellan ung och gammal, man och kvinna, levande och död. Fröken Nyquist senaste inlägg i debatten är adopterandet av ett mänskligt barn, som hon tänkt uppfostra som sitt eget. Om det är helt klokt, det funderas och resoneras det vilt om i Rörelsen, men fröken Nyquists åsikt är klar, har de dödliga rätt att skaffa barn så skall de Besläktade också ha det.