Lancea Sanctum

Posted On torsdag, november 3rd, 2011 By admin

Regina Brask – Äldre, Lancea Sanctum, Daeva, Biskop
Att hon utger sig för att vara ättling i rakt nedstigande led till Hans Brask är det ingen som tvivlar på, knappt någon som vågar heller. Hennes sätt att styra Lancea Sanctum är det närmaste man kan komma en järnhand och bland de yngre i leden stirrar man bävan på en mer utvecklad relation mellan Invictus och de Sanktifierade. Hon är parant, det märks att hon är gammal och van att styra utifrån sin ålder. Hon verkar för att sprida läran, hon anser att dagens sekularisering inte angår de Sanktifierade, hon anser särskilt att de unga skall ty sig till hennes förbund, för att få kontinuitet, stöd i tron och en förståelse för vad det innebär att egentligen vara Besläktad. Det gör henne bekymrad att Ordo Dracul och kanske även Kartianska rörelsen håller sig så främmande inför tron, särskilt de senare söker hon vända sig till. Att Cirkeln förbjöds i staden ser hon som en personlig triumf och ett alldeles utmärkt exempel på samarbete med Karterna.

Fabian Munthe – Ancilla, Lancea Sanctum, Nosferatu, Inkvisitor
Herr Munthe verkar trivas bäst bland eldgafflar och klotänger, handfängsel och kedjor, i daggdankiga källarutrymmen. De få som överlevt hans så kallade underhållning kan vittna om att han är en synnerligen samvetsgrann man som sällan låter sig stressas i onödan utan tålmodigt arbetar med sin ”klient”, många gånger fortsätter han trots att han fått reda på det han vill veta. De yngre fruktar honom, de äldre respekterar honom.

Filip Hallgren – Neonat, Lancea Sanctum, Daeva, Präst
Herr Hallgren för sig med en pregnans som hos någon som låter sin övertygelse styra dem i allt. Han är vad man skulle kalla en perfektionist ut i fingerspetsarna och en mer elaka röster undrar vad han har att dölja. Hans bakgrund som rättspsykolog tycks ha levt vidare med honom in i hans Requiem och han verkar ha en annan syn på hur man skall behandla syndare än herr Munthe. Han ses ofta fraternisera med neonater och Nosferatu. Har bistått i återuppbyggandet av staden.

Henrietta Duva – Ancilla, Lancea Sanctum, Mekhet,  Megära
Drottning av Ågatan, störst bland kultureliten i Linköping, den slippriga, skvallriga, socieliten. I natten är det hon som säger sanningen om ditt rykte. Hon kan göra en älskad till fruktad, en ansedd kan lätt bli utskrattad, du vill inte att hon skall viska om dig i mörkret. Alla som är något av rang håller sig väl med henne och det är på det viset hon vill ha det, hon gottar sig gärna i ömkanden och knäfallanden. Hon är nyckfull som vinden och driver gärna vendettor eller håller jubelsång för utvalda offer, om vartannat. Hennes relation till Fursten är ansträngd men accepterad, så länge Fursten inte rör fröken Duva så kan Fursten räkna med att det talas väl om honom.

Edward Blank – Neonat, Lancea Sanctum, Gangrel
Herr Blank är en främmande fågel i Linköpings stift, han kom som långväga vandrare och sökte endast husrum, frid och vila för att sedan sprida budskapet om Longinus på annan ort. Lite visste han och hans förbund om den förbannelsen som drabbat staden, som innebär en tröghet och ett motstånd till att lämna staden. Förtvivlad upptäckte han under sommaren att han inte kunde röra sig utanför staden med mindre än att han drabbades av stegrande olyckligheter, som ofelbart höll honom kvar. Bittert har han lyssnat till berättelser om andra som försökt att med våld lämna staden och om hur de på allehanda tragiska vis förolyckats. Han tycks alltid vara smått irriterad och lätt aggressiv, då han är fjättrad. Man finner honom allt som oftast på de Sanktifierades heliga platser, där han i timmar kan stå på knä och be.

Li Severin  – Ancilla, Lancea Sanctum, Klan okänd, Nunna, Biktmoder
Fröken Severin är en märklig fågel, till och med för Lancea Sanctum. Hennes ursprung är okänt, så även hennes klan. Hon uppträder på ett påträngande vämjeligt sätt som Nosferatu, andra tillfällen tillmötesgående och utåtriktat som en Daeva. Andra gånger, då hon lyckas ur det kalla mörkret utvinna de flestas svarta hemligheter påminner hon mer om Mekhet. Då hon själv inte verkar veta och ingen haft modet nog att smaka av henne svävar alla i ovisshet. Hennes funktion i förbundet är att leda de unga genom att styvmoderligt penetrera deras synder och med lock och hot få in dem på den rätta vägen. Ve den som döljer något av vikt för henne.

Isabelle Hjerta – Neonat, Lancea Sanctum, Nosferatu
Med ett svart hjärta av plikttrogenhet har fröken Hjerta upptagits i församlingen. Skapad av Inkvisitor Munthe på order av hennes nåd Biskopen har hon en naturlig plats bland de Fördömda. Tidigt överläts hennes träning till fröken Duva, men det är känt att herr Munthe fortfarande håller ett vakande öga på sin avkomma. Som uppfödd i en sant troende familj av gamla anor har hon redan i grunden en välkommen gudsfruktan som hon förväntas dela med sig av till de yngre. Hon framlever sina nätter i skuggan, utom de dödligas och de Besläktades åsyn, hon vakar och för vidare pregnant information till fröken Duva. De övriga förbunden gör rätt i att känna misstro och tvivel inför henne, då hon mycket väl kan veta mer om dem än vad hon låter påskina. Allt som oftast delar hon med sig av ett sprucket leende, en allt som oftast bortkastad gest, då särskilt finkänsliga Daeva och Ventrues ryggar inför hennes anlete.

Tore Wretling – Neonat, Lancea Sanctum, Gangrel

För många framstår herr Wretling som en sökare. Som så många andra Gangrels har han sökt sig till ytterområdena, enskildhet och ett syfte. Han drivs inåt staden med jämna mellanrum, för att umgås och delta i de övrigas angelägenheter. Det är svårt att veta vad som riktigt driver honom, han har tidigare intresserat sig för bland annat Ordo Dracul och Kartianska Rörelsen, men uppenbarligen inte funnit det han sökte.

Livia Delvin – Människa

En syndare på många sätt, det råder ingen tveksamhet om varför Lancea Sanctum valde henne att bli en del av ritualerna. Upprorisk, lesbisk, drag av manlighet. Även om Lancea Sanctum kan acceptera sexuellt avvikande inom sina egna led gör de det inte bland det dödliga, som skall hålla sig till den smala vägen.

Vivianne Franke – Neonat, Kartianska Rörelsen, Mekhet

Med den oro som många av de unga känner framlever fröken Franke sitt Requiem. Omfamnad in i Rörelsen, med det utanförskap klan Mekhet ger har hon sökt sig till andra gemenskaper. Man har sett henne sällskapa med obundna, hon lär också ha talat några ord med herr Mosesson. Hennes brist på engagemang har gjort att hon ännu inte stigit inom Rörelsen, kanske förändras det om och när hon finner stadga i tillvaron.

Peter Creutz – Myndling, Lancea Sanctum, Mekhet

Dominique – Neonat, Lancea Sanctum, Daeva